Zkoušky doby zahušťování

Stlačený konzistometr obsahuje otočný, válcový kalový kalíšek vybavený stacionární lopatkovou sestavou uzavřenou v tlakové komoře navržené pro pracovní tlak 275 MPa (40 000 psi) při maximální teplotě 315 °C (600 °F). (Vzduchem ovládané hydraulické čerpadlo vytváří tlak na sestavu válce.) Hydraulický systém zahrnuje nádrž, potrubí, ventily a filtry. Teplo je do komory dodáváno 5000wattovým vnitřním trubkovým ohřívačem řízeným programem automatického systému řízení teploty. Pro stanovení teplot olejové lázně a cementové kaše jsou k dispozici termočlánky. Programovatelný regulátor teploty bude automaticky řídit rychlost nárůstu teploty kejdy (tj. teplotní gradient). Když kaše dosáhne požadované maximální teploty, regulátor bude udržovat teplotu kaše na této úrovni.

View as