<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: 2;"><span style="color: #000000; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Haitongda er en av produsentene og leverandørene av oljebrønnsementtesting i Kina. Vi har spesialisert oss på oljebr

Haitongda je jeden z výrobců a dodavatelů testování ropných vrtů v Číně. Specializujeme se na testování cementu v ropných vrtech, získávání dat a tak dále. Jeho hlavním použitím je cementování a utěsnění pláště a okolní horninové vrstvy, utěsnění tvorby vrstvy ropy, plynu, vody, zabránění křížové interferenci, aby se vytvořil vrt od ropné vrstvy k zemi a izoloval kanál dobrého průtoku ropy. Základní požadavky na cement z ropných vrtů jsou následující: cementová kaše musí mít určitou tekutost a vhodnou hustotu během injektážního vrtu; Po vstříknutí cementové kaše do vrtu by měla rychle tuhnout a v krátké době dosáhnout odpovídající pevnosti.

View as