Novinky z oboru

Proč je testování vrtné kapaliny důležité

2023-08-24

Testování vrtné kapaliny je testování a analýza chemických a fyzikálních vlastností vrtné kapaliny během ropných vrtů. Vrtná kapalina je speciální kapalina, která cirkuluje během procesu vrtání. Má několik funkcí, včetně chlazení vrtáku, čištění dna studny, stabilizace stěny studny a přivádění odřezků zpět na povrch. Proto je výkon a kvalita vrtných kapalin rozhodující pro účinnost a bezpečnost vrtných operací.

 

Při testování vrtných kapalin patří mezi běžné položky testu, ale bez omezení na:

 

Test hustoty: Změřte hustotu vrtné kapaliny, abyste se ujistili, že hustota vrtné kapaliny může splňovat požadavky na hloubku vrtu a stabilitu vrtu.

 

Testování viskozity: Změřte viskozitu vrtné kapaliny, abyste pochopili její průtok a mazivost ve vrtu.

 

Test ztráty kapaliny: Změřte ztrátu kapaliny vrtné kapaliny za podmínek vysoké teploty a vysokého tlaku, abyste vyhodnotili její účinek na zabránění zpětnému úběru odřezků.

 

Test pH: Změřte hodnotu pH vrtné kapaliny, abyste určili její kyselost a zásaditost, jakož i její korozi a stabilitu vůči stěně studny a hornině.

 

Test obsahu pevných látek: Změřte obsah suspendovaných pevných částic ve vrtné kapalině, abyste posoudili její schopnost čistit dno otvoru a nést odřezky.

 

Test vodivosti: Změřte vodivost vrtné kapaliny a zjistěte v ní obsah soli.

 

Proč je testování vrtné kapaliny důležité?

 

Testování vrtné kapaliny je důležité z několika hlavních důvodů:

 

Zajistěte prevenci a kontrolu ztráty cirkulace: Testování vrtné kapaliny může pomoci určit podmínky ztráty cirkulace, tedy zda byla narušena integrita stěny vrtu. Testováním parametrů, jako je tlak a průtok vrtné kapaliny, lze včas zjistit známky ztráty oběhu a přijmout odpovídající opatření, aby se zabránilo nekontrolovatelnosti a možným katastrofám na dně vrtu.

 

Optimalizace výkonu vrtné kapaliny: Testování vrtné kapaliny může vyhodnotit výkonnost a vlastnosti vrtných kapalin, jako je hustota, viskozita, reologie, filtrační výkon atd. Tyto parametry jsou důležité pro řízení stability vrtu, chlazení korunky, zavěšení řízků a čištění vrtu. Prostřednictvím testu lze včas upravit vzorec a výkon vrtné kapaliny, aby byl zajištěn hladký průběh vrtací operace.

 

Detekce podmínek dna: Testování vrtné kapaliny může poskytnout informace o formaci dna, jako je detekce typů hornin, vodonosných vrstev, vrstev ropy a plynu atd. Analýzou obsahu ropy a plynu ve vrtné kapalině se složení částic pevné fáze atd. je možné získat potenciální ložiska nerostů nebo jiné geologické informace ve formaci spodních otvorů, které poskytují reference pro následné rozhodování.

 

Ochrana životního prostředí a dodržování předpisů: Vrtné kapaliny hrají důležitou roli při vrtání. Testováním vrtné kapaliny můžete zajistit, že splňuje požadavky na ochranu životního prostředí a související předpisy. Například testování vrtných kapalin na chemický obsah, nebezpečné látky atd., aby se zabránilo negativním dopadům na životní prostředí a lidi.

 

Celkově je testování vrtné kapaliny důležité pro udržení kontroly nad cirkulací, optimalizaci vrtných operací, pochopení podmínek ve vrtech a zajištění souladu s předpisy a životního prostředí. Může poskytnout kritická data a informace na podporu inženýrů a operátorů, aby mohli činit informovaná rozhodnutí s cílem zajistit bezpečnost, efektivitu a udržitelnost procesu vrtání.