Novinky z oboru

Poháněno inovací, zdroj budoucnosti – nový průlom v technologii vrtných kapalin v energetické oblasti

2024-01-16

Energetický průmysl v posledních letech usiluje o účinnější, ekologičtější a udržitelnější technologické inovace a neustálý vývoj technologie vrtných výplachů vnesl novou vitalitu do oblasti průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Tento článek se ponoří do inovativních aplikací vrtných kapalin a jejich důležité role v energetickém sektoru.

 

1. Základní funkce vrtné kapaliny

 

Vrtné kapaliny jsou nedílnou součástí procesu průzkumu a těžby ropy a zemního plynu. Není to jen chladící mazivo, které snižuje opotřebení vrtné korunky, ale také médium, které přepravuje a nese vrtné třísky a pomáhá udržovat stabilitu vrtu. S pokrokem technologie však vrtná kapalina již není jen základním mazacím nástrojem, ale prokázala své rozmanité funkce v širším spektru oborů.

 

2. Nový průlom v oblasti ekologických vrtných kapalin

 

Tradiční vrtné výplachy mohou při používání produkovat chemický odpad, který je škodlivý pro životní prostředí, a výzkum, vývoj a aplikace ekologických vrtných výplachů se staly horkým místem v tomto odvětví. Nové vrtné kapaliny šetrné k životnímu prostředí využívají biologicky odbouratelné materiály, snižují riziko kontaminace půdy a vodních zdrojů a zároveň činí proces průzkumu a těžby udržitelnějším.

 

3. Efektivní vylepšení oleje dosahuje pozoruhodných výsledků

 

Jak ropná pole stárnou a obtížnost těžby se zvyšuje, objevují se v technologii vrtných výplachů vysoce účinné látky zlepšující ropu. Tento typ vylepšeného ropného činidla může nejen zlepšit těžbu ropy, ale má také vynikající stabilitu při vysokých teplotách a vysokém tlaku a poskytuje spolehlivou podporu pro těžbu ropy a plynu v extrémních podmínkách.

 

4. Rozšíření aplikace alkalické vrtné kapaliny na vodní bázi

 

Alkalické vrtné kapaliny na vodní bázi se v posledních letech stále více používají při nekonvenčních průzkumech zdrojů ropy a zemního plynu kvůli jejich méně korozivním účinkům na skály a stěny studní a jejich šetrnosti k životnímu prostředí. Tato vrtná kapalina nejen splňuje požadavky na ochranu životního prostředí, ale také dobře funguje ve vysokoteplotních a vysoce slaných formacích, což z ní činí důležitou volbu pro hlubinný průzkum ropy a zemního plynu.

 

5. Integrace technologie vrtné kapaliny a digitalizace

 

S rozvojem Průmyslu 4.0 se postupně objevila aplikace digitální technologie na technologii vrtných kapalin. Prostřednictvím technických prostředků, jako jsou senzory a analýza velkých dat, je dosaženo monitorování v reálném čase a nastavení výkonu vrtné kapaliny a podmínek spodního otvoru. To nejen zlepšuje efektivitu průzkumu a těžby, ale také snižuje pravděpodobnost nehod a vnáší do celého odvětví nové inteligentní prvky.

 

6. Hlubinné rozvojové výzvy při průzkumu ropy a zemního plynu

 

S postupným vyčerpáním zdrojů ropy a zemního plynu na pevnině se hlubinná těžba ropy a zemního plynu stala novými výzvami a příležitostmi. V hlubokomořském prostředí vyžaduje technologie vrtné kapaliny vyšší tlakovou odolnost, teplotní odolnost a vlastnosti šetrnější k životnímu prostředí. Proto inovace v technologii vrtných výplachů budou hrát zásadní roli při podpoře hlubinného průzkumu a rozvoje ropy a zemního plynu.

 

7. Příspěvek Haitongyuandy k inovaci technologie vrtných kapalin

 

Jako přední společnost v této oblasti prováděla Haitongyuanda rozsáhlý výzkum a vývoj v oblasti ekologických vrtných kapalin, vylepšených ropných látek a digitální technologie. Pokračujeme v poskytování inovativních řešení na podporu rozvoje celého průmyslu a přispíváme k cíli čistého, efektivního a udržitelného průzkumu a těžby energie.

 

Ve vývoji v oblasti energetiky budou inovace v technologii vrtných kapalin nepochybně i nadále přinášet nové příležitosti pro rozvoj průmyslu. Prostřednictvím aplikace ekologicky šetrné a účinné technologie vrtné kapaliny se od nás očekává, že budeme lépe chránit ekologické prostředí Země a zároveň zajistit energetickou bezpečnost.