Novinky z oboru

Online testovací systém vrtné kapaliny – díky tomu jsou vrtací operace efektivnější a spolehlivější

2023-06-19

V procesu průzkumu a těžby zemských zdrojů je vrtání sedimentární vrstvy velmi důležitou operací a vrtná kapalina je základním tekutým médiem při vrtání. Pro zlepšení efektivity vrtání a zajištění bezpečnosti vrtání je nutné zjišťovat a monitorovat vlastnosti vrtné kapaliny v reálném čase. Proto je obzvláště důležité vyvinout online testovací systém vrtné kapaliny. Tento článek podrobně představí princip, výhody a použití online testovacího systému vrtné kapaliny.

 

 

1. Princip online testovacího systému vrtných kapalin

 

Online testovací systém vrtné kapaliny může v reálném čase monitorovat vlastnosti vrtné kapaliny, jako je hustota, viskozita, hodnota pH a vodivost. Systém se skládá převážně ze tří částí: měřicího senzoru, zařízení pro sběr a přenos dat a systému zpracování a analýzy dat. Měřicí senzor využívá vysoce citlivý senzor, který může online sledovat různé vlastnosti vrtné kapaliny; zařízení pro sběr a přenos dat může shromažďovat a přenášet údaje ze senzoru do systému zpracování a analýzy dat, aby bylo možné realizovat monitorování a analýzu dat vlastností vrtné kapaliny v reálném čase.

 

2. Výhody online testovacího systému vrtných kapalin

 

Silný výkon v reálném čase: Online testovací systém může monitorovat vlastnosti vrtné kapaliny v reálném čase, poskytovat včasnou zpětnou vazbu a přijímat opatření k efektivnímu zajištění bezpečnosti a hladkého průběhu vrtných operací.

 

Vysoká přesnost: Online testovací systém používá vysoce přesné senzory k zajištění přesnosti a spolehlivosti výsledků testů.

 

Vysoký stupeň automatizace: Online testovací systém automaticky shromažďuje a analyzuje shromážděná data prostřednictvím zařízení pro sběr a přenos dat, což výrazně zlepšuje efektivitu práce a snižuje chyby lidské obsluhy.

 

Vizualizace dat: Online testovací systém vrtné kapaliny dokáže realizovat vizualizaci dat prostřednictvím systému zpracování a analýzy dat, díky čemuž je úprava a správa vlastností vrtné kapaliny intuitivnější a pohodlnější.

 

3. Aplikace online testovacího systému vrtné kapaliny

 

Online testovací systém vrtných kapalin zavedl jasné provozní standardy a může být široce používán v průmyslových odvětvích, jako je ropa, zemní plyn, uhlí, železniční tunely, hydraulické a podzemní stavby. Lze jej použít ke sledování, kontrole a opravě vlastností vrtné kapaliny, zajištění spolehlivosti a bezpečnosti vrtných prací, zlepšení životnosti vrtných korunek a urychlení postupu vrtných operací. Kromě toho může být díky své vysoké přesnosti v reálném čase použit také ke sledování kvality a koncentrace odpadu z vrtné kapaliny, aby bylo dosaženo účelu analýzy a hodnocení vrtné kapaliny v reálném čase.

 

Abych to shrnul, online testovací systém vrtných kapalin má široké možnosti uplatnění v geologickém průzkumu, průzkumu ropy a různých inženýrských stavbách. Tato účinná a pohodlná metoda monitorování přinesla do naší práce značné výhody a bezpečnost a zaslouží si pozornost a uplatnění lidí v oboru.