Geologický vrtací přístroj

Hlavní město Haitongda produkty jsou vysoce kvalitní nástroje pro geologické vrtání, testování cementu v ropných vrtech a vyvážené do celého světa, vítáme vás na hromadnou objednávku a zvýhodněné ceny. Geological Drilling Instrument je důležitou metodou k získání přesných geologických dat pod povrchem a vrtání přes původní vzorky půdy a současné inženýrskogeologické vrtání se týká použití mechanického zařízení nebo nástrojů při vrtání horninové (půdní) vrstvy a z horninového (půdního) jádra (vzorku), abychom pochopili geologickou situaci znamená. Geological Drilling Instrument je průzkumná metoda inženýrskogeologického průzkumu. Cílem je pochopení problematiky inženýrské geologie a hydrogeologie související s vodními stavbami (HRAD, tunely, dílny atd.). Geological Drilling Instrument je obecně založen na inženýrskogeologickém mapování a geofyzikálním průzkumu. Provedeno pro další průzkum podzemní geologie. Je stále hlavním prostředkem geologického průzkumu ve vodní energetice. Terénní mechanický experiment je také jedním z úkolů inženýrskogeologických vrtů.

View as