Elektrická stabilita

Elektrický tester stability je přenosný přístroj pro měření elektrické stability (ES) vrtné kapaliny na bázi ropy. Elektrická stabilita vrtné kapaliny souvisí s její stabilitou emulze a smáčivostí. Tester vyhovuje zkušebnímu postupu elektrické stability popsanému v Doporučené praxi API rp13b-2 pro testování vrtné kapaliny na bázi ropy v terénu. Je přesný, jednoduchý a přenosný. Vliv chemického složení a smykové historie vrtného výplachu na absolutní hodnotu ES je velmi komplexní. Proto není vhodné vysvětlovat mokrý stav vrtné kapaliny podle jediného měření ES.

View as