Komplexní tester výkonu

Komplexní Performance Tester je poháněn převodovým systémem, aby poháněl měřící desku a vyvíjel tlak na kalový koláč pevnou rychlostí. Akviziční systém provádí detekci a sběr dat o tlaku poskytovaném přenosovým systémem. Po zpracování řídicího systému jsou získány výsledky měření.

View as