Chemický rozbor

draslík Cílem iontů ve vrtné kapalině je stabilizovat břidlice a omezit roztažnost jílu. Takže obsah draselných iontů musí být měřen přesně, aby bylo možné kontrolovat výkon vrtné kapaliny. Ruční odstředivka SY-2 se používá k měření obsahu draselných iontů ve vrtném výplachu, jehož obsah draselných iontů je vyšší než 5000 mg/l nebo koncentrace KCl je vyšší než 3,5 lb/bbl.

View as